opgeklampte deuren met mooie hol/bol profielen. Niet spectaculair maar zeker de moeite waard om voor de stichting vast te leggen. Het poortje is afgebroken en hierna weer opgebouwd met een deel van de originele natuurstenen blokken en het sluitsteentje met de druiven tros. Het mooi gesmede sieropschrift 'Anno 1876', is weer aangebracht, zij het dat het een andere kleur heeft gekregen. De deuren hebben plaats moeten maken voor een paar glasdeuren met daarop een paar stickers en een brievenbus op een 'aangename' hoogte voor de postbezorgers. Ja, dit kan gebeuren als iets niet beschermd is. De Raaks - Tekstplaat Na de plaatsing van de tekstplaten over de afgebroken poorten in de Jans en Kruisstraat is er nu een nieuwe tekstplaat over de Raakstorens aange bracht op de plek waar de nieuwe entree voor de publiekshal van de ge meente is. Vroeger keek je hiervandaan uit op de Raakstorens. Die stonden waar nu de beide bruggen zijn. Deze wachttorens, gebouwd omstreeks 1400, waren onderdeel van de vestingwerken (poorten, torens, muren en wal len) rond de stad. Ze stonden met een halfronde fundering in de stads gracht. Vermoedelijk werd in de zestiende eeuw tussen de torens een ste nen brug gebouwd. De Raakstorens vormden een waterpoort op de plaats waar de Beek in de stadsgracht uitmondde. De Beek was een riviertje dat van de duinen richting Haarlem stroomde. Het zorgde voor de aanvoer van schoon, zoet water. Dat was belangrijk voor de bierbrouwerijen. De Beek liep, groten deels overwelfd, dwars door de stad en kwam uit in het Spaarne nabij het Slepershoofd. Een deel was gegraven of gekanaliseerd en werd Brouwers vaart genoemd. Het stuk tussen de buitenste stadsgracht en de Oude Gracht heette Raaks. Dat is een oud woord voor ketting. Tussen de torens waren onder water hekken of roosters geplaatst die bij gevaar met kettingen konden worden opgetrokken zodat de doorgang was afgesloten. Na het beleg door de Spanjaarden (1572-1573) tijdens de Tachtigjarige Oorlog moesten de Raakstorens vrijwel geheel worden herbouwd. Dit ge beurde tussen 1589 en 1593 onder leiding van de stadsbouwmeester Wil lem den Abt. De stadsmuren en veel van de poorten en torens zijn afgebroken in HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 190