J p I DEZE" lu |S;XC ommsmtmip-msomnx,- #±SSlBP® 1 nmimHOf mim "<>r< r M By ah m Sni®?UDK^c De stichting gaat er alles aan doen om de steen in 2013 geplaatst te krij gen op zijn oorspronkelijke plaats. De steen is al gerestaureerd, o.a. met behulp van een subsidie welke wij van de J.C. Ruigrok Stichting hebben ontvangen. Alle foto's zijn gemaakt door Martin Busker tenzij anders vermeld. 190 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 192