Een droog stadhuis Twee weken zouden de steigers in oktober 2011 voor het Haarlemse stad huis aan de Grote Markt blijven staan. Alleen het metselwerk zou hier en daar door Bouwbedrijf G.P. Blokdijk worden gerepareerd. Maar eenmaal op de steigers kon de gevel van heel dichtbij worden hekeken en bleek dat deze letterlijk bijna uit zijn voegen sprong. Een uitgebreid onderzoek en zeer uitdagend onderhoud volgden. En pas een jaar later konden de stei gers weer weg. Toen kwam er een gevel tevoorschijn waarin - niet zicht baar - de modernste technologische snufjes waren verwerkt. Het onderhoud aan het metselwerk betrof het meest vooruitsprin gende deel van de gevel, de zogenoemde 'Grote Vierschaar' met zijn rijke natuursteendecoratie met het Haarlemse stadswapen en het beeld van Vrouwe Justitia, dat dateert uit de periode 1630-1633. Deze gevel in clas sicistische stijl met van onder naar boven Toscaanse, Dorische, Ionische en Korinthische pilasters is hoger dan het leien dak erachter en staat dus aan weerskanten bloot aan weer en wind. En dat heeft in grote mate bijge dragen aan het probleem. Plantengroei Het was schrikken toen de medewerkers van het aannemersbedrijf vast stelden dat het probleem groter was dan alleen het metselwerk, aldus ar chitectuurhistoricus Johan Jacobs. De oorzaak: het metselwerk was geïm pregneerd. Met als resultaat dat het vocht, dat via de achterkant van de gevel, die boven het dak uitsteekt, zich in de baksteen ophoopte en er aan de voorkant vanwege de impregneerlaag niet meer uit kon. Bovendien kon de gevel niet meer 'ademen' omdat bij een eerdere restauratie mortels met veel te harde samenstelling waren gebruikt. Het vocht was naar be neden tot op de grote natuursteenlij sten gezakt. Het resultaat in de mas sieve muur was verwoestend. MIGUEL VAN SCHOONHOVEN 191

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 193