Plantengroei in de dakgoot. (Foto G. Blokdijk) Scheuren en barsten in het natuursteen en het metselwerk waren het gevolg en de ankers roestten weg. Proefondervindelijk is vastgesteld dat de bakstenen praktisch verzadigd waren door het lek- en regenwater en dat zouten zich hadden opgehoopt. De planten die hierop konden ge dijen, waren ook niet bepaald bevorderlijk voor de goede staat van de ge vel. Vrijwel alle verankeringen van de gevel, zowel die van het metselwerk aan de achterliggende kapconstructie en balklagen als die van de ankers, die de zware natuurstenen lijsten op hun plaats moesten houden, waren doorgeroest. Oplossing Maar hoe los je al deze problemen in een monumentaal pand op? Een on derzoek werd gestart. Twee dingen stonden voorop: hoe kan voorkomen worden dat de gevel weer zo nat wordt en hoe krijgt de bestaande nattig heid op een natuurlijke manier de gelegenheid te verdwijnen? Tegelijker tijd moesten natuurlijk alle overige technische mankementen zoals de doorgeroeste verankeringen en het losliggende natuursteen aangepakt worden. Om de oorzaak van het probleem zo veel mogelijk weg te nemen HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 194