werd besloten om de achterkant van de gevel, die boven het dak uitsteekt, te bekleden met zink. Zo kan de verzadiging van de gevel een halt worden toegeroepen. Bovendien is de zinkbekleding niet of nauwelijks zichtbaar en doet deze geen afbreuk aan de fraaie architectuur van het stadhuis. Unieke techniek De grote zinkplaten zijn zodanig geconstrueerd dat deze ook dienst doen als ventilatiekanaal. Daarbij werd onder andere gebruikgemaakt van de zogenoemde 'zonne-schoorsteentechniek'. Bedenker Gerrit Blokdijk: 'Echt uniek! Een hedendaagse energieloze, natuurlijke ventilatietech- niek die ook nog eens zodanig is toegepast dat het op een pand uit de 17de eeuw niet opvalt. Alleen een oplettende kijker zal na enig speurwerk de zinken 'spoilers' ontdekken die onder de uitlaatkleppen van de kanalen zijn aangebracht.' De constante luchtstroom in de kanalen zal ervoor zorgen dat het aanwezige vocht via de achterzijde aan de gevel wordt ont trokken. Een knap stukje engineering. Nieuwe voegmortel De 'foute' impregneerlaag in het historische metselwerk kon niet meer verwijderd worden. De oplossing werd dan ook gezocht in het voegwerk, dat na verschillende restauraties met een vaak veel te harde voegspecie een lappendeken was geworden. Door de voegen voldoende diep uit te hakken en weer te vullen met een voegmortel die wél vochtregulerend zal werken, kan het aanwezige vocht via de voegen 'uitzweten'. Speciaal voor dit project is daarom een geschikte voegmortel ontwikkeld. Tegelijker tijd is het voegwerk daarbij op een kleur en model gebracht die beter bij het ï/de-eeuwse metselwerk past. Hierdoor steekt de gevel van de Grote Vierschaar na deze restauratie iets af tegen de rest van het metselwerk van het stadhuis waar nog wel veel te grijze en te harde voegen zitten. Nieuw verfsysteem voor natuursteen Een andere manier om de gevel meer gelegenheid tot ademen te geven betrof het verwijderen van het inmiddels dikke pakket aan afsluitende verflagen op het natuursteen. Ooit aangebracht met het doel vocht buiten te houden waren de verstikkende lagen er nu juist mede oorzaak van dat ingetreden water niet meer kon uitdampen. MIGUEL VAN SCHOONHOVEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 195