Bijkomend voordeel van het verwijderen van de lagen was nu dat de oorspronkelijke en zeer verfijnde, en nog goeddeels intacte detaillering van de natuurstenen elementen opnieuw zichtbaar werd. Met een zeer dunne, minerale en damp open Lasur-laag zijn vervolgens de natuurste nen elementen op kleur gebracht. Daar was een rol weggelegd voor Res cura, vakatelier voor restauratie en decoratie uit Den Haag. Zij hebben de transparante opbouw en de kleur voor de natuurstenen elementen goed weten te treffen en hebben op basis van eerdere onderzoeken aan en in prominente Haarlemse gevels en interieurs het wapen van Haarlem op nieuw gekleurd. Het schild prijkt in scharlaken met zilveren sterren. Ook het kruis en de kling van het zwaard op het schild zijn met een buiten kwaliteit edel bladmetaal verzilverd. Het gevest is verguld met 23 kt ro- zenobel dubbel torengoud. Zo heeft ook Vrouwe Justitia weer glans gekregen. Met vergulde blind doek, zwaard en weegschaal waakt zij er over dat niet opnieuw onrecht aan de gevel wordt gedaan. 'De Deugd heeft het geweld overwonnen" is de betekenis van de Latijnse wapenspreuk vicit vim virtus onder het wapen. Deze tekst als ook de datering van de al bijna 400 jaar oude gevel glanzen in hun oorspronkelijk gehouwen detail in bladgoud. Tijdens de restauratie werd nog een leuke ontdekking gedaan. In de top van de gevel zitten aan weerszijden van het Haarlemse wapen twee Vrouwe Justitia voor de restauratie. (Foto Rescura) MIGUEL VAN SCHOONHOVEN 195

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 197