sierlijke 'klauwstukken'. Van opzij gezien worden deze bekroond door een vrouwenkopje. Treffend: het ene vrouwtje huilt en het andere lacht. Mis schien is dat een mooi symbool voor hoe de gevel was en hoe die nu ge lukkig weer is. Met dank aan Bouwbedrijf G.P. Blokdijk Haarlem MIGUEL VAN SCHOONHOVEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 199