Necrologieën Fries Berkhout 20 februari 1930 - 22 Juli 2012 Jan Godefridus (roepnaam Fries) Berkhout werd geboren in Varsseveld als tweede zoon van huisarts Antoni Dirkjan Berkhout en Alegonda Edonia Lingbcek. Hij stond bekend als een gepassioneerd en gewaardeerd mu seumman in hart en nieren. Zijn leven was gewijd aan vele vormen van kunst en aan het verzamelen en documenteren daarvan. Zijn specialisa ties waren oude schilderkunst, meubels, Purmerends aardewerk, Velser aardewerk en tuinkunst. Van 1972 tot 1992 was hij provinciaal museum consulent voor Noord-Holland. Na zijn Haagse middelbare schooljaren in oorlogstijd maakte hij als volontair kennis met de kunstwereld bij het Rijksbureau voor Kunsthis torische Documentatie (1947-1949). In verband met de taak van het rkd, het beschrijven en toegankelijk maken van kunstvoorwerpen in een da ta-systeem, gingen duizenden reproducties en foto's door zijn handen. Het verzamelen van plaatjes uit tijdschriften en veilingcatalogi heeft hij sindsdien zijn leven lang volgehouden. In zijn huis lagen overal stapels knipsels die op verwerking wachtten. Het resultaat na ruim zestig jaar verzamelen was een gedegen en zeer uitgebreid documentatiesysteem, keurig opgeborgen in dozen, te raadplegen door vrienden en kennissen en later bestemd voor diverse musea en andere instellingen, als Rijks museum, rkd, Openluchtmuseum etc. Wie bezig was met de voorbe reidingen voor een tentoonstelling kon altijd een beroep op Fries doen: bereidwillig en snel leverde hij de gezochte informatie, niet zelden verge zeld van een stapeltje boeken, tijdschriften en catalogi uit zijn eveneens omvangrijke bibliotheek. Maar helaas anno 2012 waren musea niet meer geïnteresseerd in dit levenswerk omdat tegenwoordig natuurlijk heel veel op Internet te vinden is en er geen geld meer is voor het verwerken van dit materiaal. Ook zijn bibliotheek met boeken en tijdschriften op kunstge bied is versnipperd geraakt en geveild. 198

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 200