ven te roepen, dat in hoge mate heeft bijgedragen aan de verbetering en professionalisering van met name de kleinere en middelgrote musea in Noord-Holland. Een speerpunt hierbij was deskundigheidsbevordering van (vrijwil lige) museummedewerkers, aanvankelijk vooral gericht op het scholen en uitvoeren van de basisregistratie van museumcollecties, later gevolgd door cursussen op het gebied van behoud en beheer, educatie, pr en mar keting en presentatie. Een belangrijke rol heeft het in 1984, mede door Fries opgerichte, Landelijk Contact van Museumconsulenten (lcm) hier bij gespeeld: de syllabi voor de cursussen werden (en worden) ontwikkeld door samenwerkende deskundigen uit de verschillende provincies. Toen deze voorzieningen eenmaal op de rails stonden, richtte hij zijn aandacht op meer specifieke projecten ter verbetering van het beheer en behoud van museumcollecties. Noord-Holland speelde hierbij een voortrekkers rol. Gesteund door het lcm organiseerde Fries de gezamenlijke aankoop van thermohygrografen (onder het motto: meten is weten), later gevolgd door een aanbod van luchtbevochtigers en ontvochtigers. Deze proefpro jecten waren uiterst succesvol en werden later door de andere provincies uitgevoerd. Voor veel musea in Noord-Holland heeft Fries een grote rol gespeeld. Zo was hij actief betrokken bij de oprichting van nieuwe mu sea, zoals het Historisch Museum Haarlem, Historisch Museum Haar lemmermeer en Museum Kranenburgh. Daarnaast heeft hij substantieel bijgedragen aan de uitbreiding van de collecties van Museum Kennemer- land, Purmerends Museum en Museum Beeckestijn. En zijn hobby gaf hij ruim baan door in zijn vrije tijd in de tuinen van Museum De Cruquius en Museum Kranenburgh veel handwerk te verzetten. Daarnaast rekende hij het ook tot zijn taak de kleinere musea in Noord-Holland inhoudelijk te adviseren - bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe aanwinsten en het ontwikkelen van een registratie-systeem - en tentoonstellingen te initiëren. Door al deze activiteiten ontwikkel de hij zelf een grote kennis van de regionale geschiedenis - vooral van Noord-Holland - en trad hij toe tot de excursiecommissie van de Histori sche Vereniging Holland. Als museumconsulent werkte hij mee aan tal van tentoonstellingen in het kader van de manifestatie Toer-in Noord-Holland, zoals Rondom de Boom in Singer Museum, Kerk te kijk in de Grote Kerk te Monnickendam, Geknoopt bij Kinheim en Rederijkers blazoenen in de Kennemer Oudheidka mer (Huis Scheybeek) te Beverwijk, Monumentaal Noord-Holland, een rei zende fototentoonstelling, in het kader van het Monumentenjaar M'75 en NECROLOGIEËN 201

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 203