Op het achterbalkon van de tram van Delft naar Den Haag sloeg Jan bij een halte op de rand van het afsluithekje zijn pijp uit op de maat van het V-teken. Dat viel niet op. Maar de as van zijn pijp woei op het uniform van een Duitse officier die daar boos om werd omdat hij dacht dat Jan dit expres deed. Jan werd overgebracht naar het Oranjehotel in Schevenin- gen waar hij pas na een week in afwachting van een proces werd losge laten. Hij noemde zijn verblijf daar een leerschool voor het verzet. Bij het Kriegsgericht in Amsterdam werd later 2 jaar tuchthuisstraf tegen hem geëist wegens sabotage en belediging van het Duitse leger. Jan werd hier van vrijgesproken. Hij begreep wel dat hij voortaan zou moeten oppassen. Plannen om weg te komen maakten veel studenten in Delft en de anek dote zegt dat Jan tegen zijn vriend Jan Postma zei: Kom Jan, we moeten naar Zwitserland gaan. Zij vertrokken op 23 maart 1942 en kwamen 9 dagen later in Zwitserland waar ze werden gearresteerd wegens illegale grensovergang. De behandeling door de politie was vriendelijk. Bij ge brek aan cellen werden ze de eerste nacht ingekwartierd bij een predikant, later werden de cellen soms niet gesloten. Uiteindelijk kwamen ze in een vluchtelingenkamp. In dat kamp ontmoette Jan ds Visser 't Hooft, een Haarlemmer die in Genève de Wereldraad voor kerken moest opzetten en die in het kamp ie dere zondag voor de Nederlanders een kerkdienst leidde. Jan kwam met zijn stadsgenoot in gesprek en hij werd uitgenodigd om een koerierslijn te helpen opzetten om berichten uit Nederland te halen en naar Engeland te brengen. Deze koerierslijn ging de Zwitserse weg heten en zo werd Jan geheim agent. Dat ging als volgt: Berichten uit Nederland (nieuws, bouwtekeningen van oorlogsobjecten, troepenverplaatsingen enz.) werden door de Vrij Nederland groep op microfilm gezet en naar Zwitserland gebracht ver stopt in een vulpotlood. Daarin konden zo 240 pagina's A4. In Genève werden ze vergroot, uitgetypt en met commentaar van Visser 't Hooft naar Londen gestuurd. Omgekeerd gingen er nieuwsberichten, artikelen uit tijdschriften enz. naar Nederland. Het werd de taak van Jan om een zending van Genève naar Amsterdam te brengen en daarbij een permanente route met steunpunten te ontwik kelen. Zo ging Jan met valse papieren zonder grote problemen naar Ne derland terug maar de steeds slechter wordende verbindingen maakte het maken van een vaste route onmogelijk. In plaats daarvan werd een soort estafettedienst georganiseerd waarbij het vulpotlood van koerier naar koerier ging. Teruggekomen in Genève hielp Jan bij het uitvergroten 204 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 206