Van Dijk heeft die laatste periode van zijn leven heel bewust en syste matisch aangepakt. Aanvankelijk stortte zijn wereld in nadat de dok toren hem op 18 mei 2012 meedeel den dat zijn dagen geteld waren. Maar hij herpakte zich al snel en be sloot aan zijn laatste animatiefilm te gaan werken: 'The Last Picture Show'. Dagelijks maakte hij nog een tekening en zou dat volhouden tot de dag van zijn overlijden. De her denkingsbijeenkomst in de Grote Kerk in Haarlem ter gelegenheid van zijn verscheiden, waar zo'n duizend belangstellenden bijeen waren, zou tegelijkertijd de première van zijn laatste animatiefilm worden. De verto ning werd met een ovationeel applaus door de aanwezigen ontvangen. Van Dijk was een werker en een doorzetter en ook in de maanden die aan zijn overlijden vooraf gingen, bleef hij zoveel mogelijk doen wat hij belangrijk vond. Hij werkte mee aan een documentaire over zijn leven en werk, bereidde samen met zijn kompaan Piet Zwaanswijk een duo expositie in de Vishal voor en werkte monter mee aan de openingsact van de tentoonstelling. Hij gaf zelfs op de dag van zijn overlijden nog een urenlang interview aan een tweetal journalisten. Iedereen bleef tot op het laatst van harte welkom bij hem thuis en over zijn naderend einde deed Gerrit geenszins geheimzinnig. Dat maakte het praten erover voor zijn omgeving een stuk gemakkelijker. Een plekje op de Algemene Begraaf plaats in Haarlem-Noord werd door hemzelf uitgezocht en met zijn ka meraad, meubelmaker en decorbouwer Jan Heijer, besprak hij de vervaar diging van zijn grafkist, die Gerrit bij wijze van (opnieuw) een kwinkslag graag in de vorm van een pakje shagtabak zag uitgevoerd. Van Dijk was namelijk al sinds zijn jeugdjaren een straffe roker en draaide nog een laat ste sigaretje voor hij het tijdelijke met het eeuwige zou gaan verwisselen. Met Gerrit van Dijk verliest de stad een markante Haarlemmer, die aanvankelijk geen Haarlemmer was. Hij werd geboren op 5 december 1938. Zijn katholieke ouders hadden een eenvoudig boerenbedrijf in het Brabantse dorpje Volkel. Pas kort voor zijn dood ontdekte hij de inspira tiebron voor zijn kunstenaarschap. Het waren de semi-moderne kruis wegstaties van priester/kunstenaar Hugo Brouwer in de parochiekerk van zijn jeugd. De plaatselijke bevolking vond de beeltenissen maar niks, 208 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 210