kent Van Dijk. Terugkijkend zal Gerrit later zeggen dat het wel erg preten tieus is wat ze de goegemeente allemaal voorschotelden. Na het zien van het werk van de Schots-Canadese animator Norman McLaren begint hij zich in 1971 toe te leggen op de animatiefilm. Zijn eer ste film 'It's Good In Heaven', is direct goed voor de vijfde prijs op het Be nelux Filmfestival in 's Hertogenbosch. In de jaren die volgen zal Van Dijk zichzelf opwerken tot een beroemd animatiefilmer, die met zijn werk talloze malen onderscheiden wordt: De Franse Staatsprijs voor de korte film, een Gouden Kalf, tweemaal een Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn en een schier eindeloze reeks prominente prijzen wereldwijd. Zijn filmografie telt meer dan veertig animatiefilms. Daarnaast wordt hij met regelmaat gevraagd om plaats te nemen in jury's op tal van festivals. Van Dijk houdt lezingen en geeft workshops aan studenten in vele Europese landen, in de voormalige Sov jet-Unie, in Argentinië en India, op Cuba en Taiwan en steeds weer weet hij met zijn beperkte kennis van de Engelse taal zijn passie voor het mé tier op zijn toehoorders over te brengen. Op de Universiteit van Tilburg wordt op zijn instigatie een aparte afdeling voor animatiefilm in het le ven geroepen, waaraan hij zelf zal doceren en hij staat aan de wieg van het Nederlands Instituut voor de Animatiefilm en het Holland Animation Filmfestval. Voor zijn verdiensten op het gebied van de Animatiefilm wordt hij in 1998 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Maar ook Haarlem onderscheidt Gerrit van Dijk. Hij ontvangt de Erepenning van de stad Haarlem en Haarlems Dagblad eert hem met de cultuurprijs 'De Olifant'. Gedurende zijn gehele carrière blijft Gerrit Haarlem artistiek besto ken. In 1979 realiseert hij samen met Zwaanswijk, Luc van de Lagemaat en Wigbolt Kruyver en in samenwerking met het Frans Hals Museum het 'Juteproject': Elke maand een op de actualiteit geënte theatervoorstelling, een installatie in de etalage van de Vishal, een animatiefilm en een affi che waarmee 's nacht clandestien de gehele binnenstad wordt volgeplakt. Gerrit acteert in een aantal Jute-voorstellingen en hij reist als acteur een seizoen lang mee met de productie Hammer van de Haarlemse theater groep Perspekt (1982). In dezelfde periode richt Van Dijk een politieke partij op, de Poppar tij, om de toenmalige aanstormende en punkende j eugd een eigen plek in de stad te verschaffen. Hij ontpopt zich als een heus partij-ideoloog. De kiesdrempel bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt overigens niet ge haald. 210 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 212