werd geboren en voor wie hij zulke ambivalente gevoelens koesterde. De bezoeker moest zelf maar uitmaken wat hij met zijn tentoonstelling be doelde, meende Van Dijk, want dat was wel het grote verschil tussen Dis ney en hem: Disney serveert hapklare brokken, Van Dijk wil mensen aan het denken zetten. Naast al deze kwaliteiten is Gerrit van Dijk altijd een bijzonder warme persoonlijkheid geweest. Stadgenoten die minder sterk in het leven ston den deden nimmer tevergeefs een beroep hem. Zijn deur stond voor ie dereen open en als hij ergens mee kon helpen stond hij klaar. Hij hing aan gezelligheid, was altijd te porren voor een gezelschapsspelletje en als er gasten kwamen was koken zijn lust en zijn leven. Zijn non-conformisme kwam ook in zijn culinaire escapades boven drijven en zijn Brabantse rijsttafels waren onovertroffen. Met het heengaan van Gerrit van Dijk verliest de stad één van zijn meest ruimhartige, gastvrije, creatieve, veel zijdige, relativerende, geestige, prikkelende, inspirerende, kunstzinnige, ontregelende en toegewijde inwoners. Haarlem zal zijn kleine grote man node missen. Gerrit van Dijk Het is dinsdagavond een zwarte hoed ligt over de stad. Een kleine man in een zwart pak is onder de grote vlakgom bezweken. Kan niet, zeggen wijiemand die was alsof hij altijd al geweest is zal ook altijd zijn, die blijft toch altijd hier! Stad koestert de maker van de bijzondere bewegende beelden. Wij zetten hoge oren op en onze kleine hoeden af voor van Dijk de man die ons het geestig leven op zijn allervandijkst liet zien Bij het overlijden van de Haar lemse kunstenaar en anima- tiefdmer Gerrit van Dijk op 4 december 2012 SYLVIA HUBERS WIGBOLT KRUYVER 212 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 214