Ab van der Steur 3 mei 1938 -14 november 2012 Albert Gerard (Ab) van der Steur werd op 3 mei 1938 in Haarlem gebo ren als telg van een kleermakersfa milie, die sinds 1789 vooraanstaande Haarlemmers en Kennemerlanders, vaak ook hun knechten, palfreniers en koetsiers, van maatkleding voor zag. Er zijn tijden geweest dat men enige tientallen kleermakers in dienst had. De zaak was vanaf het begin van de negentiende eeuw ge vestigd in respectievelijk Korte Zijl straat 6, Paarlaarsteeg 10 en Grote Houtstraat 18. In de vierde generatie werd het bedrijf gesplitst en door twee broers voortgezet. Een van de twee, Gerard Adrianus (1862-1940), de grootvader van Ab, kocht in 1904 Kruisstraat 7 en startte daar op 1 maart 1905 een eigen zaak. In dit pand werd in 1908 Ab's vader, Lucas van der Steur geboren. Deze kwam in 1931 in het bedrijf te werken en werd in 1941 eigenaar/bedrijfsleider. Lucas was in 1935 getrouwd met de in Warmond geboren Gerarda Ca- tharina Hendrika Oudshoorn (1912-2004), dochter van Albertus Ouds hoorn (1886-1972), die Jachthaven 't Fort in Warmond exploiteerde. Na de geboorte van hun zoon Ab in 1938 volgde in 1942 dochter Marian. Het gezin woonde boven de zaak, maar zat ook veel in Warmond op een woonschip 'De Dobber'. Met opa en oma Oudshoorn onderhield men veel contacten en ook Ab logeerde er als kind vaak en graag. In de weekenden ging het Haarlemse gezin zeilen op de Kaag of Kagerplassen, vanaf 1952 in een voor hen gebouwd kajuitjacht 'De Steur'. Lucas had allerlei functies in de watersport en was de organisator van de Kaagweek, in de vijftiger jaren het grootste zeilevenement in Nederland. Ab vond toerzeilen leuk, maar wedstrijdzeilen deed hij meer omdat dat zo hoorde. Hij was in feite weinig in sport geïnteresseerd. Toch kon hij uitstekend zeilen en in 1963 werd hij met een geleende nieuwe wedstrijdboot zelfs kampioen van Ne derland. Vanaf de hongerwinter van 1944 verbleef het gezin op 'De Dobber', tot de verhuizing in de zomer van 1945 naar Heemstede, Cesar Francklaan 48. NECROLOGIEËN 213

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 215