nen en toetrad tot het familiebedrijf. Achtendertig jaar werkte hij in deze kledingzaak en maakte hij de hele omschakeling van maatkleding tot (maat)confectie mee. Vader Lucas, met wie Ab een sterke band had, bleef nog tot zijn tachtigste nauw met de zaak verbonden. Hij overleed in 1994. Op 1 november 2002 sloot de oudste nog bestaande maatkledingzaak in Nederland, na 213 jaar, haar deuren. Rouwig was Ab daar niet echt om, want zijn hart lag al sinds zijn jeugd elders. Bij boeken en lezen, bij ge schiedenis en genealogie, bij prenten en manuscripten, bij verzamelen en publiceren. Vaak hadden vrienden al schertsend gezegd: 'Ab, hou toch op met die klere zaak' In 1968 trouwde Ab met de uit Heemstede afkomstige Annelon ten Pas, die op het Coornhertlyceum bij hem in de klas had gezeten. In 1969 werd zoon Ard geboren, in 1972 dochter Arine. Het gezin woonde boven de kle dingzaak, maar betrok in 1972 om de hoek het fraaie pand Nieuwe Gracht 17, ooit het Kleermakersgildehuis, een wel zeer toepasselijke woning voor de eigenaar van een oud en gerenomeerd kledingbedrijf. Het jaar 1974 is een van de belangrijkste in Ab's leven geweest. Voor een relatief gering bedrag kon hij de complete voorraad overnemen van het Haagse Genealogisch-Heraldisch-Historisch Antiquariaat van de toen bijna 90-jarige Gerard Halwasse. Vele duizenden boeken, manuscripten en prenten. Een antiquaar was geboren! Het jaar daarop startte hij vanuit huis een verzendantiquariaat. De enorme voorraad moest natuurlijk ook een plek krijgen. Gelukkig kon de bovenste helft van het naastgelegen pand Nieuwe Gracht 15 worden gekocht, waar in vijf extra kamers in ieder geval een deel van 'Halwasse' kon worden opgeslagen. In de jaren 1976-1978 werd Ab zich langzaamaan bewust van zijn ho moseksuele geaardheid. Dit had een scheiding tot gevolg die in 1980 fei telijk zijn beslag kreeg. Enkele moeilijke jaren volgden, van zoeken naar de 'eigen ik', van een langdurige ziekte en ook wel van isolement en een zaamheid tot hij Theo Hopman ontmoette. Ab en Theo besloten vrijwel direct te gaan samenwonen en er braken gelukkiger tijden aan. Een mijlpaal was 14 januari 1989, toen het antiquariaat verhuisde naar de Kruisstraat en een echt open antiquariaat werd. Na enkele jaren waren alle verdiepingen van de nummers 3, 5 en 7 gevuld met boeken en pren ten. Het Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, dat Ab samen met Theo runde, groeide uit tot een van de grootste en belangrijkste antiqua riaten van ons land, gespecialiseerd in geschiedenis van Nederland, topo grafie, genealogie, manuscripten, prenten, portretten en 'het oude boek'. De voorraad boeken en manuscripten in dit eldorado is immens. Inmid- NECROLOGIEËN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 217