dels staan er zo'n 50.000 op internet. En dan hebben we het nog niet over de portret- en topografische prenten. Ook privé had Ab een aantal bijzon dere verzamelingen, de neerslag van zijn brede belangstelling voor het afwijkende, het zeldzame, het geheime, het verbodene. Zijn collectie por- tretprenten is zonder weerga. We gaan hier niet nader in op Ab's leven als antiquaar. Altijd onderne mend, met durf om risico's te nemen, leergierig en nieuwsgierig. De on telbare keren dat hij antiquariaten, boekenmarkten en veilingen bezocht, de inkoopreizen in binnen- en buitenland, de honderden bezoeken aan particulieren bij wie enkele stuks tot hele bibliotheken werden ingekocht, het werk aan de beschrijvingen van tienduizenden boeken en al die cata logi. Gelukkig was er later Theo die voor de verkoop zorgde en als gast heer optrad in het antiquariaat en Janny Meijer die de enorme papierwin kel onder controle wist te houden. Ab heeft aan de wieg gestaan van veel initiatieven. Zo was hij in i960 nauw betrokken bij de oprichting van het blad Fibula van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (njgb). Hij was oprich ter en vele jaren voorzitter van het Historisch Genootschap 'Warmelda' (Warmond). Ook was hij mede-oprichter en redactielid van het historisch tijdschrift Spiegel Historiael en van De Boekenwereld. Samen met Bubb Kuy- per, collega-antiquaar en veilinghouder, nam hij in de jaren tachtig het initiatief tot de Nederlandse Antiquarenbeurs, die ieder najaar werd ge houden in de Beijneshal, een evenement met een landelijke uitstraling. Een belangrijk initiatief was een cursus lokale en regionale geschie denis van Noord- en Zuid-Holland die in 1966-1967 in Haarlem werd ge geven voor ruim 200 deelnemers. Ab had het grootste gedeelte van het cursusmateriaal zelf geschreven. Dit leidde tot de oprichting van een 'Stichting Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedenis' met Ab als voorzitter en van een Contactblad dat in 1969 samenging met het tijdschrift Zuid-Holland van de gelijknamige Historische Vereniging. Dit werd het nog steeds bestaande Regionaal-Historisch Tijdschrift Holland. Met zijn tomeloze energie heeft Ab in het bestuur gezeten van veel (Haarlemse) organisaties, zoals het Historisch Museum Zuid-Kennemer- land, het Restauratiefonds Grote- of St.-Bavokerk, de Provinciale Atlas Noord-Holland, de Commissie publicaties van de Culturele Raad Noord- Holland, de Stichting Haarlem Boekenstad en de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief. Hij hield van clubs en clubjes. Zo was hij mede-oprichter in 1984 en tot aan zijn overlijden lid van het Haarlems Bi bliofiel en Grafisch Genootschap Het Beschreven Blad, vanaf 1987 lid van 216 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 218