onderwerpen waarover hij verzamelde was schier eindeloos. Daar had hij dan mappen over met aantekeningen, knipsels en kleine brochures, maar ook stapels boeken en manuscripten. Ab hield van schrijven en publiceren. Hij had een vaardige en aantrek kelijke pen. Hij was niet de man van groots en breed opgezette studies en het aantal boeken dat hij schreef is dan ook beperkt. Van zijn hand zijn vooral heel veel artikelen in tijdschriften, jaar- en gedenkboeken. In de jaren zestig publiceerde Van der Steur met name over Warmond en over lokale en regionale geschiedbeoefening en genealogische onderwerpen, vanaf 1966 meer dan 125 boekbesprekingen in Spiegel Historiael. Vanaf 1970 kwam een stroom artikelen op gang over Haarlem, vooral in het Jaar boek Haerlem. Later kwamen daar publicaties bij over boeken, prentkunst en portretten. En de laatste jaren een aantal meer persoonlijke verhalen, onder andere een leesautobiografie en een stuk over zijn ervaringen als antiquaar. Een bibliografie, samengesteld in mei 1988, telt 324 nummers. Naar schatting komen daar over de periode 1988-2012 nog zo'n 125 titels bij. Begin 2011 hoorde Ab dat hij alvleesklierkanker had. De wijze waarop hij daarmee omging, paste geheel bij zijn onverstoorbaar karakter: hij ging gewoon door met leven. Tijd om dood te gaan had hij niet, zei hij. Hij had nog teveel projecten omhanden. Gelukkig kon zijn vierendertig ste catalogus Criminaliteit en Justitie nog verschijnen en op 3 februari tij dens een gedenkwaardige bijeenkomst in een met vrienden gevulde Gra- venzaal van het stadhuis worden gepresenteerd. Hierin 3500 nummers met boeken, brochures, prenten en manuscripten over onderwerpen als hekserij, rechtsgeschiedenis, straf en gevangenis, biografieën van misda digers en materiaal over vermaarde strafprocessen. Vrucht van decennia verzamelen. Een maand later kon Ab een boekje aan zijn vrienden en relaties toe zenden met de bij de aanbieding gehouden voordrachten, waaronder een mooi verhaal van hemzelf over de Haarlemse 'excentric' jonkheer Mo- zes Salvador. In juli 2012 verscheen nog van zijn hand een boekje over de Haarlemse advocaat en dichter, mede-oprichter van de kunstenaarssoci ëteit Teisterbant, Lodewijk Ali Cohen (1895-1970), onder de titel Gedenkt mij bij de tijden van weleer. Boeken waarvan de voorbereiding een eind ge vorderd is, zoals over de schrijver/dichter Pieter Boddaert jr. (1766-1805) en over de architecten Van der Steur, zullen naar verwachting door der den kunnen worden afgemaakt. In veel opzichten was het laatste jaar van Ab van der Steur misschien HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 220