wel een van zijn beste. Milder, met een intensiever contact met de kin deren, vele goede dagen met levenspartner Theo, veel belangstelling en warmte van vrienden en...een aantal mooie inkopen! Het deed hem goed te weten dat het antiquariaat door Theo wordt voortgezet, met hulp van Ab's kinderen, die hij zelf het laatste jaar nog heeft kunnen inwerken. Ab's uitvaart op Westerveld op 21 november was indrukwekkend. Bij verschillende sprekers vielen termen als zondagskind, koningsleven en zelfs godenzoon. En inderdaad, hij had de middelen om boeken en pren ten te kopen zoals hij wilde en er werd voor hem gezorgd! Zo kon hij zich afsluiten van de buitenwereld, intens genieten van zijn verzamelingen en hard werken aan zijn hobbies. En inderdaad, hij vond vaak hele bijzonde re boeken en manuscripten en hij had nogal eens geluk bij grote inkopen. Maar ook een godenzoon wordt niet gespaard door die 'grote en achteloze verspiller', de dood. We deelden veel: een passie voor lezen en voor boeken, voor geschie denis en voor Haarlem. Voor mij was Ab sparring partner, vraagbaak, adviseur, belangstellend medepublicist, reisgenoot en warme en trouwe vriend. Vijftig jaar geleden werd ik bij eerste lezing sterk getroffen door een 'grafschrift' dat voorkomt in een brief van Plinius aan Tacitus. Ik zou dat voor Ab van der Steur willen gebruiken. 'Gelukzalig is hij aan wie het door de goden gegeven is daden te verrichten die het boekstaven waard zijn of boeken te schrijven die het lezen waard zijn. Maar het meest gelukzalig van allen is hij aan wie het is gegeven beide tot stand te brengen'. Deze bijzondere man, aan wie Haarlem en Haerlem enorm veel te dan ken hebben, zal door velen blijvend worden gemist. Dees Verdurmen 20 september 1932 - 5 april 2012 Na een kortstondige, ernstige ziekte overleed levensgenieter, 'burge- meester'van Spaarndam en ridder in de Orde van Oranje-Nassau Deside- rius Alphonsus (Dees) Verdurmen. Hij was een rasechte Spaarndammer, geboren in de Visscherstraat. Als vijftienjarige jongen doorliep hij de avond Mulo, hbs en htc om vervolgens een verantwoordelijke baan bij het pen (Provinciaal Electriciteits Net) te krijgen. WIM CERUTTI NECROLOGIEËN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 221