Mr. C.W. D. Vrijland 4 december 1916 - 26 januari 2012 Cornelis Wilhelmus Derk Vrijland werd 4 december 1916 te Overveen geboren als enig kind van Jacob S. M. Vrijland en Christine M. Tie- mens Kerssen. Enkele jaren voor zijn geboorte had Jacob Vrijland zijn schoonvader Derk Tiemens Kerssen opgevolgd als rentmeester van de uitgebreide Borskibezittingen, met Elswout te Overveen als grootste bui tenplaats. Zo kreeg Willem Vrijland al van jongs af aan de kennis mee over het leven op landgoederen en buitenplaatsen. Na een gymnasiumopleiding en een studie rechten aan de universi teit van Amsterdam begon Vrijland in 1947 zijn juridische loopbaan als waarnemend griffier bij de arrondis sementsrechtbank Haarlem. Sinds i960 was hij griffier van de kantonge rechten Haarlem en Zaandam, tot hij in 1977 werd benoemd tot griffier bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Hieraan was hij verbon den tot zijn pensioen, ingaande 1 januari 1982. Uit zijn huwelijk in 1948 met Bartha A.E. Fraser werd hun enige dochter Elisabeth Vrijland gebo ren. Na de dood van zijn echtgenote in 2006, is zijn dochter hem in zijn laatste levensjaren tot steun geweest. Vrijland was op het eerste gezicht een vormelijk man van de oude stempel. Maar hij was erg op mensen gericht en zeer geliefd bij zijn me dewerkers op de rechtbank. Hij was ook stijlvol en correct in zijn ambt. Nooit verkondigde hij aan iemand zijn privé opvattingen over de uit spraken der rechters. Fraaie borden met de namen van alle Haarlemse kantonrechters kwamen op zijn initiatief tot stand en sieren nog steeds de muren, al is het kantongerecht inmiddels opgegaan in de rechtbank Haarlem. Met geïnteresseerden zoals ondergetekende deelde hij graag en zonder voorbehoud alle kennis die hij had over de geschiedenis van Kennemer- land en van de Borskibuitenplaatsen in het bijzonder. Als jong student HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 224