ver niet vermeldt. In 1992 verscheen Die Dag was Memorabel, La Cour Impé riale en het Hoog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden (1810-1838), grepen uit de historie, in 1996 Achter de Coulissen, over gedrag en wandel van rechter lijke ambtenaren in de 19e eeuw, en in 2001 Twee Plattelandsburgemeesters in hun tijd, bestuurders in de Graafschap over zijn groot- en overgrootvader Vrijland, beiden burgemeesters van Hummelo en Keppel. In het spoor van zijn voorouders bekleedde ook hij openbare functies als bestuurslid van de Noord- en Zuidspaarndammerpolder (1952-1979) en hoofdingeland van de polder De Velserbroek van 1962-1978. In Bloe- mendaal had Vrijland als 'lekenlid' zitting in de Monumentencommis sie. Haarlem diende hij als directeur en secretaris van Teylers Stichting en als bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Tevens was hij lid van de Archiefraad. Lange jaren (1945-1976) was Willem Vrijland bestuurslid van de Vereniging Haerlem, waaronder ook enkele jaren als secretaris. Op initiatief van de Vereniging Haerlem werd in 1971 een commissie gevormd bestaande uit de heren Van Valkenburg, Phaff, Hoog, Van der Steur en Vrijland, met als doel een Stichting tot oprichting en instandhouding van het Historisch Streekmuseum Kennemerland. En bij de uiteindelijke officiële oprichting van de Stichting Historisch Mu seum Zuid-Kennemerland in 1975 behoorde Vrijland tot de leden van het dan al zeer uitgebreide eerste bestuur. Bij zijn afscheid als bestuurslid van de Vereniging Haerlem werd hem in 1976 de zilveren legpenning van de Vereniging toegekend. Voor zijn maatschappelijke verdiensten werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De laatste jaren werd zijn statige gestalte, minzaam voortpeddelend op zijn herenfiets, gemist in Bloemendaal en Overveen. Willem Vrijland overleed op 26 januari 2012 te Overveen in zijn geliefde huis aan de Duin- lustweg nummer 10. Niet toevallig maakte het als portierswoning van de buitenplaats Duinlust ook eens deel uit van het bezit van de Van der Vlie ten en Borski's. JOAN PATIJN-BIJL DE VROE 224 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 226