30 De Haarlemse muziekpedagoog peter maissan (62) overleden. Sinds 2007 gaf hij leiding aan het conservatorium in Haarlem. Ook componeer de hij o.a 'Poverty Requiem' en 'Shouting Fence' over de situatie in Gaza. Februari 1 In de Brinkmannbioscoop aan de Grote Markt wordt de laatste film ge toond: 'Girl with the dragon tattoo. De bioscoop sluit omdat uitbreiding niet mogelijk is en er inmiddels een grote bioscoop in het centrum bijge komen is. 3 In de Gravenzaal van het stadhuis wordt de nieuwe catalogus van anti quariaat Van der Steur aangeboden. Het is nummer 34 en bevat boeken op het gebied van criminaliteit en justitie. 4 Een Haarlemse pastoor wordt verdacht in een grote zedenzaak. 14 De buurt rond de Wilhelminastraat verzet zich fel tegen het gemeentelij ke plan daar een unilocatie voor verslaafden te vestigen. 15 De Lange Brug (de Verfroller) krijgt na 17 jaar een echt brugwachtershuis je. Het is ontworpen door Thijs Asselbergs. Hij noemt het ronde huisje hetVerfpotje. 16 In de Tweede Kamer worden vragen gesteld over uitgever tmg. Deze zou haar dochteronderneming hdc Media willen ontmantelen. Het voortbe staan van het Haarlems Dagblad zou daarbij in gevaar komen. 17 In de Gravenzaal van het stadhuis wordt een receptie gehouden vanwege het feit dat de eerste Turkse Haarlemmers vijftig jaar geleden hier kwa men. Alle bezwaren van bewoners van de wijk Zuiderhout tegen het pontje over het Spaarne worden door de Raad van State ongegrond verklaard. 19 In de bibliotheek wordt het eerste exemplaar van het boek Spaar Haarlem aangeboden, een spaarplaatjesalbum, geïnspireerd op de albums van Verkade. In het boek staan Haarlemse verhalen. De tweehonderd plak plaatjes zijn getekend door eric coolen. 21 De Haarlemse Vaardagen 2012 gaan niet door. Er is te weinig subsidie toe gezegd. 22 De Stedenband Haarlem-Mutare organiseert voor het eerst een sponsor diner t.g.v haar twintigjarig bestaan. Leerlingen van het Sterrencollege bereiden een heerlijke maaltijd. 23 De laatste kastelein (beheerder) van Teylers Museum jan van borssum buisman (92) is overleden. Hij was daarnaast beeldhouwer en maakte veel reliëfs, gevelstenen en portretten die in brons gegoten werden. KRONIEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 233