Maart 4 Voortaan mogen de winkels in Haarlem elke zondag open zijn. 6 coen alta (92) overleden. Hij was medeoprichter van het draaiorgelmu seum 'Het Kunkels orgel' te Haarlem. Veel Haarlemse leraren doen mee aan de landelijke onderwijsstaking. Op deze dag is er een grote protestbijeenkomst in de Amsterdam Arena. 9 Het ïste Haarlemse Boekengala vindt plaats. Het wordt ter gelegenheid van de boekenweek georganiseerd door de St. Literair Haarlem om Haar lem als boekenstad te promoten. In het Natuur en Milieucentrum Huis Ter Kleef wordt de tentoonstel ling over het gierzwaluwproject van de stedenband Haarlem-Mutare ge opend. De gierzwaluw wordt in beide steden bedreigd door het verdwij nen van broedgelegenheid. 16 Het 10-jarig bestaan van de sams - Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad - wordt gevierd. Deze raad is een onafhankelijke adviescommissie met als taak het Haarlemse gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over het integratiebeleid. 17 De bewoners van de Oudeweg zijn bezorgd over het toegenomen verkeer sinds de fly-over in gebruik is genomen. 19 Beeldend kunstenaar ger lataster (92) overleden. Hij richtte met an deren de befaamde Ateliers 63 op. Van hem zijn de abstracte kleurrijke ramen van de Pastoor van Arskerk in Parkwijk. 20 jan zuidam (91) overleden. Hij was eigenaar van de werf Zuidam aan het Spaarne naast molen 'De Adriaan'. In 1990 verkocht zuidam de werf aan de gemeente. Projectontwikkelaar Fortress wil Haarlem verlaten. De gemeente en For tress hebben grote problemen met elkaar over de gebouwen in de Waar- derpolder en bij de verbouwing van het postkantoor tot huisvesting voor de ambtenaren. 21 hero brinkmann is uit de landelijk partij de pvv gestapt. Daardoor scheurt de PW-fractie in de Provinciale staten. 24 In de Philharmonie is een grote feestavond omdat de betrekkingen tussen Nederland en Turkije 400 jaar bestaan. Ook het feit dat de eerste Turkse Haarlemmers 50 jaar geleden hier kwamen wordt gevierd. 24 De jaarlijkse loting voor de middelbare scholen in Haarlem vindt plaats. Daardoor kunnen 94 leerlingen niet naar de school van hun eerste keus. 26 Op de inspraakavond over de nieuwe daklozenopvang komen zeer veel bewoners af. haerlem jaarboek 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 234