kapel duidt erop dat Haarlem omstreeks 1100 al een redelijke omvang ge had moet hebben. De naam Haarlem (Haralem, Harloheim) doet een oorsprong in de Frankische tijd vermoeden.10' Harloheim betekent: huizen (haima) op een open plek van een op zandgrond (haru) gelegen bos (lo). En inderdaad, strandwallen, bossen en open plekken bepaalden sinds de prehistorie voor een groot deel het landschap van Haarlem. De locatie waar Haarlem ontstond was door de geografische ligging aan het Spaarne en een land weg over de strandwal van noord naar zuid (Alkmaar-Leiden) een zeer gunstige locatie. Hoog en droog ten opzichte van het omringende moe rassige landschap, op een punt waar een belangrijke landroute samen kwam met een waterweg. Over de oorsprong en de omvang van het pre-stedelijke Haarlem is archeologisch gezien nog niet veel bekend, maar onderzoek heeft wel aangetoond dat vanaf de 11de eeuw de nederzetting sterk uitgroeide tot een plaats van betekenis. De exacte locatie van de oudste kern is nog niet vastgesteld, maar het zou volgens velen het gedeelte kunnen zijn tussen Smedestraat en Jansstraat of het gebied nabij de Lange Veerstraat en de Anegang. Als de Graven van Holland in de twaalfde eeuw hun macht vanuit hun Opgraving van een beerput. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 24