Markt zijn tangodemonstraties te zien. Ook is het mogelijk lessen te krij gen. 11 De FIOD doet een inval bij een 33-jarige Haarlemmer. Hij wordt verdacht van het oplichten van investeerders in de valutahandel en het witwassen van tientallen miljoenen euro's. 13 De sp-fractie in de gemeenteraad valt uiteen. Het conflict in de raadsfrac tie speelt al maanden. De drie behouden hun zetels en gaan verder als So ciaal Lokaal. 22 In plaats van de omstreden wietpas komt er in Haarlem een keurmerk voor coffeeshops, een landelijke primeur. Met dit keurmerk verwacht men dat de overlast zal afnemen omdat de coffeeshophouder medever antwoordelijk wordt voor het gedrag van de kopers. 23 Op het Philip Frankplein wordt het joodse monument voor de 720 joodse Haarlemmers, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen onthuld. 24 De Nationale Ombudsman vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen het grote aantal straatmuzikanten in Haarlem. Verschillen de raadsfracties denken aan de invoering van een vergunningenstelsel. De Prinsenbrug wordt afgesloten. Daardoor ontstaat een grote file en raakt de hele stad verstopt. De brug wordt vernieuwd en zal in november weer open gaan. 27 In Teylers Museum opent een grote tentoonstelling met meer dan go te keningen van de Italiaanse schilder rafaël en zijn leerlingen. Het mu seum bezit sinds 1790 zelf twaalf tekeningen. Er wordt veel belangstelling verwacht. 28 Het Frans Hals Museum organiseert de eerste overzichtstentoonstelling van de schilder cornelis van haarlem, de Hollandse Michelange lo en tijdgenoot van rafaël. Ook hier worden veel bezoekers verwacht. 29 Verzetsstrijder jaap wolff (89) overleden.Hij was overtuigd commu nist en jaren secretaris van de cpn. Ook was hij zeer actief in de wijkraad Meerwijk. Hij kreeg de Haarlemse Penning van Verdienste voor zijn inzet voor sociale huisvesting en kinderopvang. Oktober 8 Er wordt een grote zoektocht naar de sinds 1992 verdwenen lisette vroege opgezet. Twee sloten en de aangrenzende groenstroken waar in 1992 een schoen en haar tennisracket werden gevonden worden opnieuw onderzocht. 11 Gemeentesecretaris saskia borgers is op non-actief gesteld en zal HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 240