Archeologie brandenburgh, chrystel en Sandra Y. coMis, i4e-eeuws textiel uit 't Krom. In: Haarlems Bodemonderzoek, nr. 39 (2012), p. 41-52. jong, jan de, Bakenes. Bodemopbouwenpollenanalytisch onderzoek. In: Haarlems Bodemonderzoek, nr. 39 (2012), p. 53-79. oosten, roos van, Haarlem-Bakenes. Een dwarse interpretatie van de i4e-eeuwse stedelijke ontwikkeling. In: Haarlems Bodemonderzoek, nr. 39 (2012), p. 80-102. Weber, ERIK, Graven aan 't Krom 29-39. Ophogingslagen en putten in de middeleeuwse stadsuitleg Bakenes. In: Haarlems Bodemonderzoek, nr. 39 (2012), p.15-40. zalinge, anja van en martin busker, Restauratie en herbestem ming van de Bakenesserkerk tot kantoor van Bureau Archeologie In: Haarlems Bodemonderzoek, nr. 39 (2012), p. 8-13. Boekdrukkunst en boekgeschiedenis kuyper, bubb, Het hofje van boeken, manuscripten en grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haar lem, Haarlem 2012,212 p. langereis, Sandra, Een humanistische beeldencultus voor een bur german. Boekhistoricus Petrus Scriverius en de Coster-iconografïe. In: De zeventiende eeuw, jrg. 27, nr.i (2011), p. 49-78. zoete, johan de, De collectie Enschedé in de Koninklijke Bibliotheek. In: Schrift Signatuur, (2012), p. 263-276. Bouwkunst en ruimtelijke ordening Algemeen liagre böhl, herman de, Haarlem. Een eigen stijl. In: Steden in de steigers. Stadsvernieuwing in Nederland 1970-1990, Amsterdam 2012, p. 150-168. MOOLENAARS, Gerard w. (etc.). Wederopbouw in Haarlem. Steden bouw, architectuur, beeldende kunst, Haarlem 2012,146 p. BIBLIOGRAFIE VAN HAARLEM 243

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 245