Kerkinterieur peters, aad, Tussen mild en wild. De koorgebeden en het houtsnijwerk van het koorgestoelte in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem, Haar lem 2012,3 6 p. (Bavoreeks nr.ii) Museum kerkvliet, D., Het uurwerk in museum Het Dolhuys te Haarlem In: Het torenuurwerk, jrg. 31, nr,.ii3 (maart 2012), p.12-18 Geschiedenis karskens, Arnold, Het beestmensch. De jacht op Nedernazi Klaas Carel Faber, Amsterdam 2012,223 p. kraakman, jan en pierre SCHLICHER, Het land van Haarlem en Naaldwijk te Warmenhuizen. De geschiedenis van een legaat van 1862- 2004, Haarlem 2005,43 p. moolenbroek, jaap van, De ketting van Damietta, een Haarlems zaagschip en Willem I van Holland. Over de wording en standaardise ring van een kruistochtmythe In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 14 (2011), p. 113-149. pop, jaap, De bodebus van Haarlem. In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 51-57. ROOY, piet de, Wat maakt een stad tot stad? In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 165-173. SCHLICHER, p.f., Inzake van Bemmel. De betekenis vanWaltherus van Bemmel en echtgenote voor het Sint Jacobs Godshuis en de Vereniging van Sint Vincentius van Paulo, Haarlem 2007,23 p. steur, a.g. van der, De boekhouding van een doodkistenmaker in Velsen. In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 151-161. temminck, jaap, Het logement van Haarlem in Den Haag. In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 29-43. temminck, jaap, Hetstadsjacht van Haarlem. In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 44-50. 244 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 246