Onderwijs GijLSWijK, dick van, 'De kinderen zullen zo lang ter schoole moeten gaan tot dat zij naar hunnen staat bequaam zijn'. De ontwikkeling van de stadsarmenscholen van Haarlem in de achttiende eeuw (1757-1795). In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 76-111. spoelder, jan, Een Haarlemse instituteur in de negentiende eeuw. Cornelis Spoelder (1842-1925). In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p.112-150. tump, janneke, Ambachtelijk geschoold. Haarlemse en Rotterdamse ambachtslieden en de circulatie van technische kennis, ca. 1400-1720, [s.l.] 2012,287 p. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam Plaatsbeschrijving heijne, marieke enAAD spee, De energieke buurt. Verhalen uit de Leidsebuurt, Haarlem [2012], 55 p. leene, rene en peter g. de Bois, Haarlem-Oost. Kracht in de wijk. Atelier Krachtwijken, Ml[d]R onderzoeksprogramma 'de stad-duur- zaam vitaal', Amsterdam 2012,181 p. numan, André, Onder gewijde grond. Het ontstaan en de historie van de plek waar de Kathedrale Basiliek St. Bavo is gebouwd. In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 9-28. vos, arjen (etc.), Juist! Haarlem Zuid-Kennemerland, Heerhugo- waard 2012,208 p. Plantkunde mantel, t.t., Commercie en kunst. Kwekerij Bloem-Thuyn en zijn hyacinten. In: Bloeiende kennis. Groene ontdekkingen in de Gouden eeuw, Hilver sum 2012, p.122-130. Schilderkunst BiESBOER, pieter, Twee portretjes door Jan de Bray. In: Haerlem Jaarboek 2011, Haarlem 2012, p. 64-75. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 248