thuisstad Leiden uitbreiden, vestigen ze ook een post in Haarlem. Om dat bij Haarlem de doorgangsroute van zuid naar noord kon worden be heerst, was deze locatie voor hen zeer geschikt. Van Graaf Floris n weten we dat hij tussen 1105 en 1119 een eigen onderkomen in Haarlem heeft ge had. Het is echter niet bekend waar zijn huis exact heeft gestaan. Lange tijd is gedacht dat het huis op de plek van het huidige stadhuis stond. Ar cheologisch onderzoek onder het stadhuis heeft dit niet kunnen bevesti gen. De oudste aangetroffen sporen dateren daar namelijk van na 1200.n' Uiteindelijk verleende Graaf Willem 11 aan zijn geboorteplaats Haar lem op 23 november 1245 het stadsrecht. Deze datum markeert juridisch gezien het begin van de stad. Het verhaal gaat verder Het verhaal van Haarlem stopt hier natuurlijk niet, het is pas begonnen. Door de eeuwen heen ontwikkelde de stad zich tot de gemeente zoals we die nu kennen. Het vroegere landschap en de beperkingen en mogelijk heden die het aan de mensen bood heeft voor een belangrijk deel bepaald hoe Haarlem er tegenwoordig uitziet. Een stad die zich langgerekt uit strekt van noord naar zuid en door het Spaarne in een west- en oostelijk deel wordt gesplitst. Op de hoger gelegen zandgronden liggen de oudste delen van de stad, in de veengebieden en polders de jongere stadsdelen. De ondergrond van Haarlem herbergt talrijke sporen en vondsten die getuigen van het onstaan en de ontwikkeling van menselijke bewoning in de prehistorie, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Wat archeologisch onderzoek naar die sporen en vondsten precies heeft aangetoond en nog zou kunnen aantonen, dat is een verhaal voor een volgende keer. Noten 1. Van Der Valk, 1992. 2. Van Der Valk, 1992. 3. De Cock, 1965. 4. De Jong, hbo 39. 5. Jacobs, hbo 31 6. Jacobs, hbo 31. 7. Van den Broeke en Van Londen, 1995. 8. Jacobs, hbo 32. 9. Temminck1982. ANJA VAN ZALINGE 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 25