Jaarverslag Vereniging Haerlem Inleiding Bij drage van Peter van Wingerden, secretaris De presentatie van het Jaarboek 2011 vond plaats op 31 mei in Sociëteit Vereeniging. De heer Hans Dijkstra, voorzitter van deze sociëteit, ver zorgde een korte inleiding. De heer Jan Spoelder ging vervolgens in op zijn artikel in het Jaarboek dat gaat over zijn overgrootvader die insti- tuteur aan de Gedempte Oude Gracht was. Het eerste exemplaar van het Jaarboek werd uitgereikt aan de heer Hein Jan van Ogtrop, plebaan van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. De functie van voorzitter, vervuld door de heer Frans Willem Lantink, werd van maart tot november 2012 waargenomen door secretaris/vice- voorzitter Peter van Wingerden. De algemene ledenvergadering vond op plaats in de Koningkerk. De heer Lieuwe Zoodsma trad op als vergader voorzitter. Op voorstel van het bestuur benoemde de vergadering de heer Ab van der Steur tot Erelid wegens zijn langdurige betrokkenheid bij de vereniging in een veelheid van functies, laatstelijk als voorzitter van de Redactiecommissie Jaarboek. De heer Van der Steur dankte de vereniging voor deze benoeming die hij als zeer eervol beschouwde. De heer Van der Steur, op dat moment al geruime tijd ernstig ziek, is op 14 november 2012 helaas overleden. Volgens rooster trad af bestuurslid de heer Lieuwe Zoodsma. De le denvergadering besloot hem te benoemen voor een nieuwe periode van vier jaar. De heer B. von Benda-Beckmann trad in de loop van het jaar af als bestuurslid, als voorzitter van de Historische werkgroep en als lid van de Redactiecommissie. De heer Theo van der Vlugt, adviseur van het bestuur, werd op voordracht van het bestuur benoemd tot bestuurslid, belast met communicatie-zaken, voor de periode van vier jaar; de heer Ronald Fukken werd benoemd tot bestuurslid, tevens voorzitter van de werkgroep Gebouw omgeving. Mevrouw Maria van Vlijmen trad af als voorzitter van de werkgroep Parken en Groen. Zij houdt zich thans in het bestuur bezig met de organisatie van de tentoonstellingen. Een volledig

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 250