Werkgroep Excursies en Lezingen Bijdrage van Joan Patijn, voorzitter Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 6 januari in de Hoofdwacht werd het programma voor 2012 gepresenteerd, inmiddels een jonge tra ditie. In het programma waren ook opgenomen de Historische Café's in het Noord-Hollands archief, waarin de Vereniging Haerlem participeert. Tevens werden vermeld de zomertentoonstelling over Wederopbouw architectuur in Haarlem, de presentatie van het Jaarboek, de Ledenver gadering en de Open Monumentendagen. Niet vermeld, maar zeker het bezoeken waard, waren de exposities van kunstenaars in de Hoofdwacht tijdens de Haarlemse Kunstlijn in november. Een grote attractie waren ook de door de werkgroep als proef gearrangeerde bezoeken aan Teylers Museum, waar op 2 en 4 november leden van de Vereniging Haerlem na een inleiding over het werk van Rafael een bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling konden brengen. Excursies Historische Buitenplaatsen Er vonden enkele activiteiten plaats in het kader van het Jaar van de His torische Buitenplaatsen 2012. Zaterdag 26 mei gidste Joan Patijn de Lui lakwandelaars in en rond het beschermd dorpsgezicht villapark Duin en Daal, een stukje Bloemendaal waar de landschapsarchitecten J.D. Zocher junior en nadien Leonard Springer hun sporen hebben nagelaten. De wandeling eindigde met koffie in de historische Dorpskerk waaromheen de kraampjes van de Bloemendaalse kunstmarkt waren opgesteld. Onder regenachtige omstandigheden werd op zaterdag 14 juli een bezoek ge bracht aan park en interieur van Kasteel Keukenhof te Lisse. De werkgroep Parken en Groen organiseerde op zondag 23 september een wandeling langs de relicten van buitenplaatsen aan de rand van de Haarlemmerhout. Kort daarvoor werd op zaterdag 1 september de oost zijde van de Hout bezichtigd tijdens een architectuurwandeling door het villapark Zuiderhout, onder leiding van Klaas de Jong, lid van de histo rische werkgroep. Natuurlijk werd ook Tuinwijk Zuid met de bijzondere woningbouw van architect J.B. van Loghem bewonderd. Overige excursies Thon Fikkerman, lid van de historische werkgroep, leidde op 10 maart een kleine groep door de historische binnenstad op zoek naar sporen van het verborgen katholieke verleden van de stad na de reformatie. Wel 250 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 252