weer veel leden konden op 21 april getuige zijn van de voortgaande res tauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart. Plebaan J. van Ogtrop was de gastheer en de heer Wim Eggenkamp verzorgde de inleiding en de rondleidingen. De Jaarexcursie voerde per trein naar de stad Hoorn, waar wij op zaterdag 12 mei werden ontvangen en rondgeleid door de historische vereniging Oud Hoorn. Nieuw was het onlangs gere noveerde Oostereiland, vroeger een gevangenis. Nu zijn er woningen, een hotel, een bioscoop en het Museum van de Twintigste Eeuw gevestigd. De werkgroep Gebouw en Omgeving organiseerde in de zomer twee fietstochten langs monumenten van de Wederopbouw en nodigde de le den in december uit voor een publieksdebat over hetzelfde onderwerp in het ABC Architectuurcentrum, waar tevens de zomertentoonstelling in vernieuwde en uitgebreide vorm te zien was. Lezingen Op zaterdag 28 januari hield Wim Cerutti wegens grote belangstelling tweemaal een lezing over de Haarlemse Jeruzalemvaarders, met daar bij tweemaal een bezoek aan de bijna vergeten Jeruzalemkapel achter de schermen van de Grote of Sint Bavokerk op de Grote Markt. De heer Lout Schölvinck verzorgde 16 februari een lezing over oosters porselein, met daarbij een kunstbeschouwing van de inhoud van de blauwkast in de Tademakamer. De najaarslezing in de Hoofdwacht was op 17 oktober gewijd aan de Haarlemse bierbrouwerijen, hun verdwijnen in de 19de eeuw en de opbloei van het Jopenbier vanaf 1995. Spreker was Hans van Felius, lid van de historische werkgroep. Een proeverij van Jopenbier ont brak natuurlijk niet. Op 12 december sprak de archeoloog Jan Baart over Haarlemse majolica uit het atelier van Verstraeten. De speelse versiering met zogenaamde grotesken ontleende Verstraeten aan de schilder Rafael, die deze romeinse wandversieringen in zijn functie van stadsarcheoloog van Rome had ontdekt en nagetekend in de ruïnes van het Domus Aurea. Deze winterlezing werd georganiseerd samen met de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Kennemerland. Het Lezen van de Stad Zoals hierboven blijkt, leveren vele leden en werkgroepen van de vereni ging een aandeel in activiteiten en lezingen waar weer vele andere leden van genieten. Nieuw en bijzonder was dit jaar de driedaagse cursus op 14, 16 en 17 november over de geschiedenis van Haarlem onder de titel Het Lezen van de Stad. Docenten waren stadsarcheoloog Anja van Zalinge JAARVERSLAG

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 253