Samenstelling taakverdeling Met ingang van 1 juni 2012 is Ronald Fukken voorzitter. Tot die datum nam Wiebe Damstra het voorzitterschap waar. Op 18 december 2012 nam de werkgroep afscheid van Johannes van der Weiden, die gedurende 12 jaar lid van de werkgroep was, waarvan 8 jaar als voorzitter. Als nieuwe leden zijn welkom geheten: Ronald Fukken (planoloog/ stedenbouwkundige), Karen Schenk (architectuurhistorica) en Peter van Buren (architect). Met deze wijzigingen telt de werkgroep met ingang van het nieuwe jaar 16 leden. Werkgroep Jonge Muggen Bijdrage van Marjorie Vroom-Mos Het jaar 2012 kende twee hoogtepunten: de uitreiking in mei van de eer ste Grote Haerlem Mug-prijs en het gereedkomen van het tweede grote educatieproject 'Stappen in de Stad' van de werkgroep ErfgoedEducatie Haarlem, dat in januari 2013 werd gelanceerd. Stappen in de Stad 'De werkgroep Jonge Muggen schrijft geschiedenis', zei de voorzitter van de jury Piet de Rooy op de bijeenkomst waarop vier eindexamenleerlin gen werden beloond voor de kwaliteit van de door hen ingezonden werk stukken. Twee leerlingen van het Coornhert Lyceum ontvingen de eerste Grote Haerlem Mug-prijs voor hun werkstuk 'Nederland en de slavernij in Suriname' en twee leerlingen van het Lyceum Sancta Maria zagen hun werkstuk 'Vietnam, de klanken van een oorlog' beloond met een eervolle vermelding. Aan het begin van het schooljaar 2012-2013 zijn de docenten geschiedenis en de coördinatoren profielwerkstukken van de havo- en de vwo-afdelingen van de Haarlemse scholen voor voortgezet onderwijs weer benaderd om medewerking te verlenen aan de prijsuitreiking in 2013. Het was niet alleen het maken van de inhoud voor de app waarmee het project 'Stappen in de stad' kan worden uitgevoerd op een smartphone, ook de vervaardiging van een film en een website heeft de nodige tijd en aandacht van de werkgroep ErfgoedEducatie gekost. Maar nu is het zo ver, vanaf begin 2013 kunnen leerlingen van groep 8 van de basisschool en die van de brugklassen van het voortgezet onderwijs op een moderne ma nier kennismaken met de rijke geschiedenis en cultuur van Haarlem. Met JAARVERSLAG 257

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 259