10. Regteren Altena en Speet, 1979. 11. Numan, hbo 32. Literatuurlijst J. Blokzijl C.W. Dubelaar W. De Gans J. De Jong, 'Vereenvoudigde Geologische Kaart van Haarlem en omgeving', in Haarlems Bodemonderzoek 27, Haarlem 1993. P. van den Broeke H. van Londen, 5000Jaar wonen op veen en klei, Utrecht 1995. J.K. de Cock, Bijdrage tot de historische geografie vanKennemerland in de Middeleeuwen opfysisch-geografische grondslag, Arnhem 1965. J. de Jong, W.J. Bosman, 'Schematisch geologisch profiel over Haarlem', in Haarlems Bodemonderzoek 30, p. 40-42, Haarlem 1997. J. de Jong, Bakenes, 'Bodemopbouw enpollenanalytisch onderzoek', in Haarlems Bodemonderzoek39, p. 53-80, Haarlem 2012. E. Jacobs, 'Liewegje30.Een Bronstijdakkercomplex, IJzertijdgreppels en laatmiddeleeuwse sloten', inHaarlems Bodemonderzoek31, p. 3-38, Haarlem 1997- E. Jacobs, 'Een 12e eeuwse huisplaats in de Veerpolder', in Haarlems Bodemonderzoek 32, p. 42-56, Haarlem 1998. A. Numan, 'Het verblijf van de graven van Holland in Haarlem', in Haarlems Bodemonderzoek 32, p. 3-41, Haarlem 1998. M.J. Poldermans, 'De Zuiderpolder. Een voorlopig verslag', inHaarlems Bodemonderzoek 21, p. 22-26. Haarlem 1987. M.J. Poldermans E. Jacobs, 'Catalogus van archeologisch onderzoek in Haarlem', in Haarlems Bodemonderzoek 27, p. 5-56, Haarlem 1993. H.H. van Regteren Altena B.M. Speet, 'Middeleeuws Haarlem. Een archeologische en stadsvergelijkende verkenning', in Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 81,1., Delft 1982. R. Roos, (ed.), Duinen en mensen: Kennemerland, Amsterdam 2009. J.J. Temminck, Haarlem door de eeuwen heen, Haarlem 1992. L. van der Valk, Mid- andLate-Holocene coastal evolution in the beach barrier area of the Western Netherlands, Enschede 1992 (PhD Thesis Free University Amsterdam). 24 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 26