een smartphone kunnen zij het waarheidsgehalte van een Haarlemse le gende testen, waarbij een keus gemaakt kan worden uit de legende van de verovering van Damiate, van de uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Jansz. Coster of die van het bestaan van geheime onderaardse gangen in de stad. Wie wat bewaart, heeft wat! Het eerste project van de werkgroep ErfgoedEducatie 'Wie wat bewaart, heeft wat!' draait inmiddels voor het vijfde jaar succesvol. Wil dit echter voor de scholen een aantrekkelijk programma blijven, dan dient er onder hand een kritische evaluatie en actualisering plaats te vinden. Met name zal er worden getracht in het onderdeel dat verzorgd wordt door onze ver eniging en de Grote of Sint Bavokerk (bestemd voor leerlingen van groep 4), meer zelfwerkzaamheid aan te brengen. Bijzondere projecten De MonumentenNacht met voorafgaande kinderwandeling vond plaats op zaterdag 28 januari. Hoewel het aantal deelnemende kinderen minder groot was dan in voorgaande jaren, was het toch een geslaagde avond. In de Hoofdwacht trad het gezelschap van Fredie Kuiper op, hetgeen weer een groot aantal volwassen bezoekers trok. Helaas is door gebrek aan be langstelling en aan financiële middelen bij de Haarlemse erfgoedinstel lingen de MonumentenNacht voorlopig in de ijskast gezet. De Haarlemse Kinderuniversiteit beschouwt een bezoek aan de Hoofd wacht inmiddels als een vast programmaonderdeel voor haar eerstejaars. Het Monumentenweekend werd wederom dit jaar voorafgegaan door de Open Monumenten Klassendag. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van Haarlemse basisscholen krijgen op die dag de gelegenheid met een mo nument kennis te maken. De eerste keer trok de Hoofdwacht één school klas, dit jaar ontvingen we er twee. Door een verminderde belangstelling bij de scholen voor voortgezet onderwijs voor de maatschappelijke stage, is het ons niet gelukt een scholier aan te trekken die ons - zoals in 2011 het geval was - bij het monumentenweekend zelf enige hulp kon bieden. De traditie om de verjaardag van Haarlem te vieren krijgt vastere vorm. Ook dit jaar is er een aantal activiteiten geweest om te gedenken dat Haarlem in 1245 stadsrechten verkreeg. Samen met de medewerkers van het Archeologisch Museum was er een grote bak zand op de Grote Markt geplaatst waarin archeologische opgravingen konden worden verricht. Stadhuis, Noord-Hollands Archief en wij hebben net als vorig jaar de HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 260