klassen van de prijswinnaars van de tekenwedstrijd 'Ontwerp een nieuw stadswapen', alsook de twee groepen die speciaal waren uitgenodigd voor de opgraving, in ons gebouw rondgeleid. Al met al hebben zo'n 130 kinde ren aan de activiteiten meegedaan. Overige projecten Hart (voorheen Muziekcentrum Kennemerland, H'art en Volksuniversi teit) stelde een breed aanbod samen voor leerlingen van vmbo, Havo en vwo om kennis te maken met het Haarlemse culturele erfgoed en de erf goedinstellingen. Wij hebben twee speurtochten aangeboden, waarvoor echter geen belangstelling bestond. Dat moet helaas ook worden gezegd voor de workshops 'Water en brood' en 'Spek en bonen', die wij samen met het Historisch Museum Haarlem hadden opgezet voor de herfstva kantie. Volgens ons ligt de oorzaak hiervan bij de overvloed aan aangebo den activiteiten gedurende de maand oktober. Niet alleen wij, ook andere erfgoedinstellingen hebben door gebrek aan deelnemers programma's moeten afgelasten. Dit heeft ons na driejaar teleurstelling doen besluiten voortaan niet meer mee te doen aan de jaarlijkse activiteit oktober kin- dermaand van City Marketing Haarlem. De werkgroep, die in samenstelling ook dit jaar niet is gewijzigd, heeft met veel plezier samengewerkt, zowel met elkaar als met de medewerkers van de andere erfgoedinstellingen. We gaan dan ook met plezier het ko mend jaar in, waarin het tienjarig bestaan van de werkgroep wordt ge vierd. Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem - SGVH Bijdrage van Martin Busker, voorzitter Het bestuur van de sgvh is ongewijzigd gebleven. Als afgevaardigde van het dagelijks bestuur van de Vereniging Haerlem woont de heer Martin van Bleek zo veel mogelijk de vergaderingen bij. In 2012 is veel in gang gezet maar kon niet zoveel gerealiseerd worden. In 2013 verwachten we een aantal in gang gezette zaken te voltooien. Zo zijn we gestart met een definitieve plaats voor het beeldje dat nog komt van de in 2005 gesloopte hbs-a. Het beeldje zat aan de kant van de Raaks dromerig over de inhoud van zijn boek na te denken. We hebben de juiste plaats gevonden waar het straks rustig verder kan gaan met lezen en dromen. De overeenstemming met de verschillende partijen is verkre gen. JAARVERSLAG 259

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 261