Resultatenrekening 2012 UITKOMST 2012 UITKOMST 2011 Ontvangsten Contributies Vrijwillige bijdragen Rente en opbrengst effecten Verkoopopbrengst artikelen Verhuur Hoofdwacht Legaten/subsidies Gerealiseerde koerswinst 34.105 4.973 1.016 1.753 1.128 34.792 5.558 1.460 1.110 548 9.634 Totaal Exploitatiekosten Huisvestingskosten Jaarboek Nieuwsbrief Kosten bestuur, secr. representatie Vereniging/leden Afboeking voorraden/kostprijs verkopen Communicatie, website Werkgroepen Verzekeringen Tentoonstelling en openstelling Geldverkeer 14.947 11.875 11.835 3.282 5.747 7.691 2.991 979 817 2.741 715 14.301 15.125 11.925 3.663 3.210 3.200 2.753 132 823 7.039 538 Totaal Saldo JAARVERSLAG

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 265