Over de auteurs dr.p. BiESBOER (1944) was van 1976 tot 2009 conservator van het Frans Hals Museum. Als specialist op het gebied van schilderkunst in de Gou den Eeuw in Haarlem publiceerde hij onder andere in de catalogi bij de tentoonstellingen van Frans Hals (1989-1990), Judith Leyster (1993), Jacob van Ruisdael (2002), Pieter Claesz (2004-2005), Nicolaes Berchem (2006- 2007), Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray (2007-2008) en De Gouden Eeuw begint in Haarlem (2008-2009). In samenwerking met The Provenan ce Index van het Getty Research Institute te Los Angeles verscheen in 2001 Collections of Paintings in Haarlem 1572-1745, een publicatie over het kunst bezit in Haarlem in de zeventiende en achttiende eeuw. In 2006 werd na jarenlang onderzoek de catalogus van de collectie schilderijen van het Frans Hals Museum gepubliceerd, die hij in samenwerking met anderen schreef. Door zijn opzienbarende ontdekkingen van nieuwe werken van Frans Hals wordt Biesboer beschouwd als één van de Hals experts op de wereld. Sinds zijn pensionering is hij op dat terrein nog steeds actief. Bo vendien is hij bezig met de invoer van de gegevens over het kunstbezit in Haarlemse boedelinventarissen in de database van de Getty Provenance Index, die te raadplegen is via de website van het Getty Research Institute te Los Angeles. m. busker (1950) werkt sinds 1981 bij de gemeente Haarlem, eerst als ontwerper bij het bureau Monumentenzorg en daarna bij het bureau Vastgoed Ontwikkeling. Nu is hij ontwerper/projectmanager bij Stede lijke Projecten/Projectmanagement. Hij was en is betrokken bij vele res tauraties van gemeentelijke gebouwen in Haarlem o.a bij het stadhuis, de Hoofdwacht, Proveniershuis en Hof, Molen De Adriaan, Janskerk, Bake- nesserkerk en diverse woningen. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 266