R.j.N. daniels ba (1990) heeft vorig jaar zijn Bachelor Geschiedenis af gerond aan de Universiteit van Amsterdam en zal in september beginnen aan de Master Geschiedenis aan dezelfde instelling. Zijn interesses zijn niet direct periodegebonden, wel richt hij zich vooral op cultuurgeschie denis en stadsgeschiedenis. Met name ideeën over de publieke ruimte, als ook het gebruik daarvan, vindt hij interessant. Zijn artikel is een bewer king van de bachelorscriptie, geschreven bij dr. W.J.H. Furnée. drs.p.e.m.hammann (1956) volgde de lerarenopleiding in Amsterdam om vervolgens af te studeren aan de vu als historicus. Hij werkt in de facilitaire dienstverlening bij de Hogeschool Utrecht. Zijn eerste artikel over een molen publiceerde hij in het Jaarboek 1971. Tientallen jaren was hij, onder andere als vrijwillige molenaar, betrokken bij het wel en wee van de molens in Zuid-Kennemerland. Hij was mede oprichter van de Historische Werkgroep Haerlem en is jaren lang bestuurslid geweest van de Vereniging Haerlem. Veel van zijn historische publicaties verschenen in de Haarlemse Miniaturen Reeks. Sylvia hubers (1965) was van 2009 tot 2013 stadsdichteres van Haar lem. Naast haar officiële opdrachten van gemeentewege schreef zij in die periode zo'n honderd door Haarlem geïnspireerde gedichten, gevarieerd in vorm en thematiek. Een bloemlezing daaruit zal in mei door uitgeverij Prometheus worden gepubliceerd onder de titel Niet over het Spaarne Zij draagt regelmatig haar gedichten voor en maakt deel uit van 'De Vor- lesenbühne' een groep schrijvers die kort absurdistisch proza op het po dium brengt. dr.j.j. van moolenbroek (1944) was als universitair hoofddocent middeleeuwse geschiedenis verbonden aan de Vrije Universiteit Amster dam. Hij schrijft over de socio-religieuze geschiedenis in het bijzonder van de Lage Landen. In 1990 publiceerde hij Vital l'ermite, prédicateur itine rant,fondateur de l'abbaye normande de Savigny, in 1999 Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders, en in 2010 met J.A. (Hans) Mol De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Een aantal van zijn artikelen werd in 2006 herdrukt in Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen. OVER DE AUTEURS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 267