Naamlijst van het bestuur en de werkgroepen i januari 2013 Beschermheer: j .w. remkes, Commissaris van de Koningin inNoord- Holland Erevoorzitter: mr. b.b. Schneiders, burgemeester van Haarlem Erelid A.G. VAN DER STEUR DRS.J.J. TEMMINCK Leden van verdienste H.J. AHLES DRS. P.E.M. HAMMANN H. MICHELS RA DRS. J-M. POLDERMANS MEVR. DRS. M.L. POP-JANSEN W.E.M. POST DRS. C. VAN STEIJNEN DRS. J.B. UITTENHOUT P. VAN ZALINGEN Bestuur dr. mr. f.w. lantink, voorzitter mr. p. van wingerden, secretaris/vice-voorzitter j.d. enschedé MBA, penningmeester mr. w.d. slik, 2e secretaris/2epenningmeester IR. M.A. VAN BLEEK IR. R.B. FUKKEN MEVR. J.A. PATIJN-BIJL DE VROE MEVR. DRS. M.G.A. VAN VLIJMEN DRS. TH. VAN DER VLUGT 267

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 269