De oudste Haarlemse stadszegels, het stadswapen en de Damiate-mythe De oudste stadszegels van Haarlem zijn voor de vroege stadsgeschiede nis van bijzonder belang. Op zichzelf al waardevol als prille getuigen van het stedelijke zelfbewustzijn, geven ze tevens belangrijke informatie met betrekking tot een sedert eeuwen omstreden kwestie, de wording van het Haarlemse stadswapen met zwaard, kruis en vier sterren. Zoals bekend is met dit wapen een fraai stadsverhaal verbonden. Het zwaard en het kruis zouden geschonken zijn door keizer Frederik en een patriarch aan Haarlemse kruisvaarders als dank voor hun spectaculaire bijdrage aan de inname van Damiate in Egypte.1' In de Haarlemse bronnen verschij nen zwaard, kruis en sterren voor het eerst op de zegels van de stad. Wie belang stelt in het ontstaan van het wapen in relatie tot het Damiate-ver- haal, komt vanzelfbij de oude stadszegels terecht. Zegels gehangen aan documenten als waarborg voor hun echtheid waren altijd kwetsbaar, en in later eeuwen een begeerd object van verza melaars. Uit de vroege Haarlemse geschiedenis zijn dan ook niet heel veel stadszegels tot ons gekomen, soms maar één enkele afdruk van een spe cifiek zegel. Welke kennen we nog? Nog altijd onmisbaar is het overzicht dat in 1867 werd gegeven door archivaris A.J. Enschedé in zijn inventaris van het Haarlemse stadsarchief. Hij baseerde zich op het materiaal in dit archief met enkele aanvullingen uit andere archieven. Ook bezorgde hij 21 zorgvuldig nagetekende afbeeldingen van zegels uit de periode 1345- 1813. Van vijf vroege exemplaren die geschonden waren, reconstrueerde hij tevens zo goed hij kon hun vermoedelijke complete vorm. Zijn bevin dingen werden in 2002 overgenomen door Florence Koorn in haar inlei ding tot de nieuwe inventaris van het stadsarchief tot 1572, met enkele aanvullingen. Het aantal tot 1572 bekende stadszegels bleef onveranderd, namelijk vijf grootzegels en drie kleine zegels.2' Bij de voorbereiding van een studie over het Haarlemse Damiate-ver- haal, die mij onvermijdelijk bij de oudste stadszegels bracht, ontdekte ik 25 JAAP VAN MOOLENBROEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 27