Het tegenzegel, afdruk uit 1323. Het kruis staat in het randschrift. (Collectie Archives du Nord, Lille) gebruikte zegelstempel met de rechterster niet helemaal is gelukt. Boven dien is het in de zegelrand gebruikelijke kruis niet precies boven de punt van de kling terechtgekomen. Een stedelijke gemeenschap die een zwaard op een zegel liet afbeel den, wilde hiermee zonder enige twijfel haar macht, gezag en weerbaar heid symboliseren, in overeenstemming met de centrale symboliek van het grootzegel aan de andere zijde. Het uitoefenen van gezag impliceerde het reguleren van intern geweld; het zwaard zal dus ook wel zinspelen op de gerechtigheid, naar het bijbelwoord dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt.9' Dit zwaard is het eigenlijke thema van deze afbeel ding. De beide sterren zullen, zoals zo vaak in emblemen en wapens, zijn aangebracht om de aanzienlijke lege ruimten die door het sterk verticale centrale symbool werden opengelaten, sierlijk op te vullen. Aan enige specifieke betekenis behalve iets positiefs behoeft daarbij niet te worden gedacht. Dit eerst bekende Haarlemse kleine zegel is slechts in enkelvoud be waard. Natuurlijk zal het vaker zijn gebruikt. Daarop wijst concreet een afdruk van dit kleine zegel in gips, met een middellijn van 36 mm, die in JAAP VAN MOOLENBROEK 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 31