Het eerste zegel ter zaken, afdruk uit 1414. Het kruis staat niet meer in het randschrift. (Collectie Nationaal Archief) Het eerste zegel ter zaken. Reconstructie door A.J. Enschedé, het randschrift onjuist aangevuld. (Enschedé, Inventaris, dl m, plaat 11, nr. 7) Het nieuwe element in de centrale voorstelling, het kruis, is relatief klein. Het heeft ongeveer de omvang van het beginkruis dat in de zegel- rand had kunnen staan, waaruit het wel lijkt te zijn neergedaald op de punt van het zwaard. Dit kruis oogt meer als een attribuut van het zwaard dan als een daaraan gelijkwaardig element, te meer omdat het ruimtelijk niet van het kruis is gescheiden. Het geheel geeft de indruk van een kloek zwaard dat geheiligd wordt door een kruis, omspeeld door vier sterren. Op dit kleine zegel vinden we voor het eerst in Haarlem, in 1352, de voorstelling van een zwaard met kruis en sterren. Gezien de fraaie deco ratie in gotische stijl op een betrekkelijk klein oppervlak was de snijder een bekwaam vakman. Misschien was het wel mede zijn idee om het kruis uit de zegelrand naar de punt van het zwaard te verplaatsen. Zijn stempel werd kennelijk als zeer bevredigend beschouwd; het werd pas tussen 1414 en 1426 vervangen. In deze tweede helft van de veertiende eeuw had de voorstelling van een zwaard met kruisje en sterren nog niet het monopolie. Niet lang na 1352 treffen we naast het zegel ter zaken ook een geheimzegel aan, en dat JAAP VAN MOOLENBROEK 31

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 33