Het geheimzegel, afdruk uit 1361, vrijwel op ware grootte. Het kruis staat weer in het randschrift. Op de zegelstaart: 'dye stat van Harlem'. (Collectie Nationaal Archief) vertoont een meer traditionele afbeelding. Het hoort bij een akte uit 1361, bewaard in het Nationaal Archief, die medebezegeld werd door 'dye stat van Harlem' zoals op de nu afgebroken zegelstaart valt te lezen. Voor zo ver ik weet is dit zegel, aan Enschedé en Koorn onbekend, nog niet eerder gereproduceerd.ls) Het ronde zegel heeft een middellijn van 39 mm, inclusief het zegel- schrift waarvan nu stukjes ontbreken. In deze rand valt te lezen en te ra den: t s[igillum] se[cr]etum [o]pidi de haer[le]m, ofwel: [kruis] Geheimzegel van de stad Haarlem. Aan het randschrift gaat hier dus weer gewoon een beginkruis vooraf. In het zegelvlak keert de voorstelling van het tegenzegel uit 1323 terug, maar in vernieuwde vorm. Opnieuw is een zwaard afgebeeld met de punt omhoog, slanker dan dat op het zegel van HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 34