1323, en met een wat langer gevest. Het wordt nu niet meer geflankeerd door twee achtpuntige maar door vier zespuntige sterren, net zoals op het besproken zegel ter zaken. Het vlak binnen de cirkelrand is verder leeg gelaten. Dit geheimzegel, waarop het zwaard niet getooid wordt met een kruisje, was tegelijkertijd in gebruik met het zegel ad causas waarop dat wel het geval is. In deze periode was het kruis kennelijk nog geen on losmakelijk onderdeel van het stadsembleem. De achterkant van dit zegel biedt een verrassing. Daarop werd een ron de stempelafdruk aangebracht met een middellijn van 24 mm. Binnen de cirkel zien we een 14 mm groot breedarmig kruis, dat niet de randen raakt en daarom verkort wordt genoemd, het type kruis dat ook het huidige stadswapen van Haarlem siert. Een randschrift ontbreekt. Het gaat hier Achterzijde van het geheimzegel, afdruk uit 1361. (Collectie Nationaal Archief) JAAP VAN MOOLENBROEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 35