Het tweede grootzegel, afdruk uit 1418. (Collectie Archives du Nord, Lille) Franse exemplaar, hier evenmin erg duidelijk, kan het om een bloem of een kopje gaan.19) Centraal in het zegelvlak ziet men een cartouche tussen twee slanke spitse gotische torentjes, die aan weerszijden omgeven zijn door ver ticale smalle gebouwen op consoles. De cartouche wordt gevormd door een langwerpige draperie die aan de randen omkrult, en bovenaan wordt opgehouden door twee zwevende figuurtjes, de ene arm naar boven en de andere naar beneden, klaarblijkelijk engelen. Op de langgerekte draperie prijken een slank zwaard met een kruis op de punt ervan, aan weerszijden omgeven door twee zespuntige sterren. De al eerder genoemde decora tieve elementen midden onder de draperie krommen zich van een van de zijden van de gotische torentjes naar de pommel van het zwaard, dat door deze bogen eindigend in een knop omhoog gestuwd lijkt te worden. Het dubbelzijdige zwaard oogt nu helemaal als een ridderzwaard, met een JAAP VAN MOOLENBROEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 37