een tegenzegel naar aloud model. Op de punt van het door vier sterren omgeven zwaard ontbreekt het kruis. Dat gaat hier weer gewoon aan het randschrift vooraf zoals op het tegenzegel van 1323.28) Dit illustreert de taaiheid van de stedelijke symboliek. De stedelijke zegels en het stadswapen In dit zegelonderzoek zagen we het stadswapen opdoemen, een wapen schild met een zwaard, kruis en vier sterren. Steden hadden lang geen wapenschild, oorspronkelijk het attribuut van ridders die vochten met gesloten helm maar herkenbaar moesten zijn aan tekens op hun schild. Natuurlijk hadden ook de stedelijke gemeenschappen sprekende tekens nodig om hun bijzondere juridische status en militaire saamhorigheid te verzinnebeelden en hun gewenste 'imago' uit te dragen. In later tijd konden zulke emblemen hun weg vinden naar het wapenschild, zoals in Haarlem. De hierboven verzamelde gegevens geven het volgende beeld. De eerst bekende expressie van het stedelijke zelfbewustzijn op het oudste stadszegel vertoont het toentertijd vaker voorkomende beeld van een versterkte veste, in de Haarlemse versie omgeven door twee groene bomen. Dit oudst bekende beeldmerk was waarschijnlijk minstens drie kwart eeuw lang het stadssymbool bij uitstek, in elk geval tot na 1345. Daarnaast verschijnt in 1323 op een tegenzegel een stevig zwaard als embleem, eveneens symbool van de stedelijke autonomie en weerbaar heid, bovendien van de gerechtigheid. Het wordt geflankeerd door twee achtpuntige sterren. Dit zwaard verschijnt opnieuw op een geheimzegel uit 1361, iets eleganter en nu omgeven door vier zespuntige sterren. Vaak waren juist de kleine stadszegels, in het bijzonder tegenzegels, de dragers van specifiek stedelijke tekens voordat de grootzegels dat werden, aldus de eminente zegelkenner Erich Kittel.29' Dan duikt de voorstelling op, voor het eerst in 1352, waarin het zwaard niet alleen omgeven wordt door vier sterren maar ook getooid met een kruis op de punt van de kling. Dit nieuwe element lijkt onttrokken aan het randschrift, waarin het gebruikelijke kruis voorafgaand aan het rand schrift nu mankeert. Dit kleine kruis is zo naadloos verbonden met het zwaard dat het eruit ziet als een attribuut van dit zwaard, een symbool ter heiliging van macht en recht. Ter vergelijking wijs ik op een ander zegel met zwaard en kruis. Het be treft het zegel van de meester en broeders van de orde van de Zwaardrid ders, een geestelijke ridderorde die omstreeks 1200 werd gevormd voor JAAP VAN MOOLENBROEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 41