Een bijzonder kleurrijke versie gaf een Haarlemmer, vermoedelijk de latere burgemeester Steffen Henricksz. in 1463, in een nog niet gedrukte tekst.36' Toen de keizer en andere grote heren Damiate belegerde, raakte graaf Willem van Holland met vele goede mannen in gevangenschap. Deze tijding bereikte Holland en ook het bericht dat een ketting het bin nenvaren van de haven aldaar belette. Ijlings bouwden de Haarlemmers een schip met een ijzeren zaag en voeren met een hele vloot van Zand- voort naar Damiate. Daar zeilden ze de ketting stuk, namen een stadsto ren in en staken hun banieren uit. Ze trokken de stad binnen, bliezen op trompetten, en vroegen de keizer door middel van boden met zijn leger naar de stad te komen, 'want die van Haerlem, kersten [christenen] uut Hollant, daerin waren'! Zo viel de stad. De aansluitende wapenschenking is ontleend aan Diric Matthijszen, met de toevoeging dat Haarlem voor dien een weinig bijzonder wapen voerde, een dorre boom in een zwart De val van Damiate. Een Haarlems schip doorbreekt de ketting voor de haven. Detail van het wandtapijt naar ontwerp van Cornelis Claesz. van Wieringen uitge voerd door Jos. Thienpont, 1629-1630. (Stadhuis van Haarlem) 42 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 44