Job Berckheyde, Interieur van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem, 1668. In het westraam de wapenschenking door glasschilder Willem Thybaut, 1595. Dit raam is in 1735 verdwenen voor het nieuwe orgel. (Frans Hals Museum) kruistocht slaan. Weliswaar zegt geen enkele bron dat de havenketting werd stukgevaren door een zaagschip, aldus Scriverius terecht, en even min horen we iets over Haarlemmers. Maar wel werd de eilandtoren ver overd waaraan de ketting was bevestigd die tussen een van de stadstorens aan de oever en deze kettingtoren midden in de Nijl liep. Friezen speelden hierbij de hoofdrol, en in die tijd verstond men hieronder alle Nederlan ders, dus ook Haarlemmers aldus Scriverius. Zo kunnen de Haarlemmers volgens hem wel degelijk een hoofdrol hebben gespeeld bij het vrijmaken van de haven en verovering van de stad, en daarvoor vorstelijk zijn be loond. Al rept geen enkele ooggetuige van Haarlemmers bij Damiate, hun heldenactie bleef in Haarlem door mondelinge overlevering bekend, ver onderstelde Scriverius. Zowel het oorspronkelijke verhaal als deze aange paste voorstelling zingen in de literatuur en op het internet tot op heden in alle mogelijke vormen rond.39' Schemeren in het Haarlemse Damiate-verhaal inderdaad gebeurte nissen uit de Vijfde kruistocht door? Daarvan blijkt feitelijk niets. Aller eerst: bij Damiate was in 1218-1219 net zo min een keizer tegenwoordig als in 1189-1190. De kleinzoon van Barbarossa, Frederik 11, werd pas in 1220 44 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 46