keizer en verbleef in 1218-1219 in Duitsland. Op dit kernpunt kan het Haar lemse verhaal dus onmogelijk een herinnering aan het beleg van 1218- 1219 bevatten. Op een tweede kernpunt evenmin, zo bleek al: tijdens dit beleg heeft nooit een schip de verdedigingsketting aan stukken gevaren, die trouwens niet de haven van Damiate afsloot maar het bevaarbare deel van de Nijl voor de stad. Nadat de eilandtoren met de grootste moeite was veroverd op 4 en 5 augustus 1218, werd de ketting eenvoudig van deze to ren losgemaakt. Deze toren werd ook niet veroverd door de Friezen, maar door een doelbewust uit de verschillende bij Damiate aanwezige naties samengestelde gevechtseenheid. Onder Friezen werden toen trouwens uitsluitend de bewoners van de noordelijke kuststreek in het huidige Ne derland en Duitsland tot de Weser verstaan, geen Hollanders of Haarlem mers. Voor het optreden van een groep Haarlemmers bij deze gevechts actie bieden de bronnen geen enkele ruimte, en evenmin bij een actie vijf maanden later toen een kruisvaardersschip een vijandelijke schipbrug in de Nijl wist te veroveren en te ontmantelen; de bemanning van dit schip bestond namelijk uit een tiental Friezen en anderen. Uit deze tweede scheepsactie blijkt meteen al dat Damiate na de verovering van de eiland toren nog allerminst voor de kruisvaarders openlag, integendeel: de be legering begon toen pas goed. Het duurde nog een jaar en drie maanden voordat Damiate viel, op 5 november 1219. En hoe staat het met Willem van Holland, een andere held uit het ver haal? Inderdaad was hij als graaf bij het beleg van Damiate in 1218-1219 aanwezig, maar een leidende rol heeft hij niet vervuld. Tijdens de verove ring van de eilandtoren voerde niet hij maar de Nederrijnse graaf Adolf van Berg het bevel over de Friezen en de overige Noordwest-Europese kruisvaarders. En, wat speciaal de aandacht verdient, Willem heeft de in name van Damiate niet eens meer meegemaakt. Zeven weken voordien vertrok hij uit het kruisvaarderskamp, omstreeks 15 september 1219.40' Hoe de stad werkelijk is ingenomen, door een nachtelijke actie van Ita liaanse kruisvaarders die een stadstoren beklommen, is uitstekend be kend.41' Ongetwijfeld waren eind mei 1217 ook kruisvaarders uit Haarlem met graaf Willem uit de haven van Vlaardingen naar het Heilige Land vertrok ken. Maar bij hun terugkeer hadden zij niets te vertellen over een beslis sende heldenactie samen met hun graaf bij de inname van Damiate of, in de versie van Scriverius, van de eilandtoren. En zo mogelijk nog minder hadden zij te melden over een zwaard en een kruis dat hun door de keizer en een patriarch voor een stadswapen JAAP VAN MOOLENBROEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 47