stige wind met volle zeilen de barrière in het water aan stukken. Op dit kernpunt, het stukvaren van een barrière, waren voor de Haarlemse my themakers mooie verhalen voorhanden waaruit naar believen kon wor den geput. Het beroemdste verhaal betrof de Vierde kruistocht (1202-1204), waar bij Constantinopel (nu Istanbul) werd veroverd. Verteld werd hoe begin juli 1203 de enorme ketting die de Gouden Hoorn, de haven van de stad, afgrendelde, op raad van deskundigen werd stukgevaren door een Veneti- 48 HAERLEM JAARBOEK 2012 De wapenschenking. Gobelin naar de voorstelling op het westraam van de Sint- Bavo uit 1595, naar ontwerp van Pieter de Grebber uitgevoerd door Jos. Thienpont, 1630-1631. Het wapenschild wordt door de patriarch overhandigd aan een Haar lemse ridder. (Stadhuis van Haarlem)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 50